**زهرا خسروی**
فرهنگی و ادبی و اجتماعی
قرآن از دیدگاه دانشمندان

 

     از زمانی که قرآن نازل شد مردم به خصوص دانشمندان را تحت تأثیر خود قرار داده است می دانید که دقت دانشمندان از سایر مردم بیشتر است آنها با خواندن قرآن نکات دقیقتر و زیبا تری از آیات قرآن کشف می کنند زیرا که با دید عمیقتری به آیات قرآن می نگرند

     بسیاری از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان قرآن را کتابی بی مانند معرفی کرده اند یکی از دانشمندان بزرگ فرانسوی به نام ارنست رنان چنین گفته در کتابخانه شخصی خود هزران جلد کتاب سیاسی، اجتماعی و غیر آن دارم که آنها را بیش از یک بار نخوانده ام ولی یک جلد کتاب است که همیشه مونس من است و هر گاه احساس خستگی روحی می کنم و می خواهم درهایی از معارف کمال بر روی من باز شود آن را مطالعه می کنم و هیچگاه از زیاد خواندن آن خسته نمی شوم این کتاب قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است.

 

 

ویل دورانت مورخ مشهور:

 

  در قران قانون و اخلاق یکی است، رفتار دینی در قرآن شامل رفتار دنیوی نیز هست، و همه امور از جانب خدا و به طریق وحی آمده است قرآن شامل مقررات در خصوص ادب، تندرستی، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزند ، تجارت، سیاست، امور زراعت ، مجازات، جمگ و صلح است.

     مدت چهارده قرن قرآن در حافظه اطفال مسلمان محفوظ مانده خاطرشان را تحریک کرده اخلاقشان را فرم داده و قریحه صدها ملیون مرد را صیقلی کرده است.

                                                                     (تاریخ تمدن ویل دورانت ج. 11)

 

تولستوی فیلسوف بزرگ روسی

     قرآن مشتمل بر تعلیمات و حقایق روشن ، آشکار و سهل است و عموم افراد بشر از هر طبقه می تونند از آن بهرمند گردند

(پیشرفت سریع اسلام ص 52 )

 

واشنگن ایرنیک آمریکایی

  

  قرآن کتابی است از حدود اقیانوس اطلس تا بهر کاشمر که مردم را در زیر همایون فر خود سعادتمند نگهداشته است.

(حقیقت اسلام درنظر دیگران ص 60)

     قرآن حاوی بالاترین مبادی، با ارج و سودمندترین آنها است.

(کتاب آسمانی کدام است ص 185)

 

گوته شاعر ونوسنده بزگ آلمانی (1832-1779 ):

 

     قرآن اثری است که خواننده در ابتدای امر به موجب سنگینی عبارات آن رمیده می شود و سپس مفتون جاذبه آن و بالاخره بی اختیار مجذوب زیباییهای بی پایان آن می گردد.

برگرفته از کتاب چهل داستان از عظمت قرآن کریم

تألیغف: مصطفی محمدی اهوازی

 

 

تومای کارلایل، دانشمند معروف و مورخ مشهور اسکاتلندی درباره قرآن

     اگر یک بار به این کتاب مقدس نظر افکنیم حقایق برجسته و خصایص اسرار وجود طوری در مضامین جوهری آن پرورش یافته که عظمت و حقیقت قرآن به خوبی از آنها نمایان می شود و این خود مزیت بزرگی است که فقط به قرآن اختصاص یافته و در هیچ کتاب علمی و سیاسی و اقتصادی دیگر دیده نمی شود بلی خواندن بعضی از کتابها تأثیر عمیقی در ذهن انسان می گذارد ولی هرگز با تأثیر قرآن در خور مقایسه نیست.

برگرفته از کتاب چهل داستان از عظمت قرآن کریم

تألیغف: مصطفی محمدی اهوازی

 

|+| نوشته شده توسط زهرا خسروی در یکشنبه هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت 12:18 |